Sở Y tế Vĩnh Phúc tuyển dụng bác sĩ năm 2018

Sở Y tế Vĩnh Phúc tuyển dụng bác sĩ năm 2018

Sở Y tế Vĩnh Phúc tuyển dụng bác sĩ năm 2018 Ngày 09/4/2018, Sở Y tế Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch xét tuyển Bác sĩ năm 2018 như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích Việc xét...
read more
Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018 Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu, trong đó: – 03...
read more
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch thi sát hạch công chức tỉnh năm 2018

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch thi sát hạch công chức tỉnh năm 2018

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch thi sát hạch công chức tỉnh năm 2018 Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ:...
read more
UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 3 chỉ huy trưởng quân sự...
read more
Quỹ phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017

Quỹ phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017

Quỹ phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017 Quỹ phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 01/KH-QPTĐ về việc tuyển dụng viên chức năm 2017. Nội dung cụ thể như sau:...
read more
UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức xã

UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức xã

UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức xã UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Đống Đa như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 vị trí. 2. Phương thức tuyển...
read more
UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 2 Trưởng công an cấp xã....
read more
UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 3 chỉ tiêu, cụ thể: –...
read more
Sở nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017

read more
Sở Y tế Vĩnh Phúc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thi tuyển viên chức ngành Y tế năm 2017

Sở Y tế Vĩnh Phúc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thi tuyển viên chức ngành Y tế năm 2017

Sở Y tế Vĩnh Phúc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thi tuyển viên chức ngành Y tế năm 2017 Sở Y tế Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 51/KH-SYT ngày 10/7/2017 của Sở...
read more
Chi cục Chăn nuôi và Thú Y tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng nhân viên thú y cấp xã năm 2017

Chi cục Chăn nuôi và Thú Y tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng nhân viên thú y cấp xã năm 2017

Chi cục Chăn nuôi và Thú Y tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng nhân viên thú y cấp xã năm 2017 Chi cục Chăn nuôi và Thú Y tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng nhân viên thú y cấp xã năm 2017...
read more
Sở Y tế Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Y tế Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Y tế Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017 Sở Y tế Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI: 1. Đối tượng dự thi: – Các...
read more
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tuyển viên chức năm 2017

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tuyển viên chức năm 2017

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tuyển viên chức năm 2017 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo Kế hoạch tuyển viên chức năm 2017. Thông báo chi tiết cụ thể như sau: Nguồn: hpu2.edu.vn Trường...
read more
UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức xã năm 2017

UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức xã năm 2017

UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức xã năm 2017 Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc xây dựng Kế hoạch xét tuyển công chức Trưởng Công an, Chỉ huy Trưởng Quân sự...
read more
Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017 Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 cụ thể như sau: Nguồn: sonoivu.vinhphuc.gov.vn Sở Giao thông vận tải Vĩnh ...
read more
Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017 Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản l...
read more