UBND huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 Căn cứ Quyết định số 348/KH-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông ban hành kế...
read more
UBND huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức

UBND huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức

UBND huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức xa, thị trấn năm 2018 Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Ủy ban nhân dân...
read more
Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức đợt I năm 2018

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức đợt I năm 2018

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức đợt I năm 2018 Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức đợt I năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 viên chức,...
read more
TT Công nghệ thông tin Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng

TT Công nghệ thông tin Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng

TT Công nghệ thông tin Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng Do nhu cầu hoạt động của đơn vị, trung tâm Công nghệ thông tin Thừa Thiên Huế(HueCIT) cần tuyển một số nhân sự lập trình website và lập...
read more
UBND TP.Huế tuyển dụng viên chức GD – ĐT năm học 2017 – 2018

UBND TP.Huế tuyển dụng viên chức GD – ĐT năm học 2017 – 2018

UBND TP.Huế tuyển dụng viên chức GD – ĐT năm học 2017 – 2018 UBND TP.Huế tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017 – 2018 như sau: I. Mục đích và yêu cầu 1....
read more

UBND TP.Huế tuyển dụng công chức các phường 2017 UBND TP.Huế ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức các phường năm 2017 như sau: I. Về mục đích, yêu cầu 1. Mục đích: Việc tuyển dụng công chức làm...
read more
Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức

Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức

Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức Ngày 23 tháng 10 năm 2017, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 1355/TB-SNV về việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại Trung tâm hành...
read more
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017

Đài Phát thanh- Truyền hình Thừa Thiên Huế xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức 2017 Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao, nhu cầu công việc và tình hình thực tế; Đài Phát thanh và Truyền...
read more
Khoa Công tác xã hội – ĐH Khoa học Huế tuyển dụng viên chức năm 2017

Khoa Công tác xã hội – ĐH Khoa học Huế tuyển dụng viên chức năm 2017

Khoa Công tác xã hội – ĐH Khoa học Huế tuyển dụng viên chức năm 2017 Căn cứ theo công văn tuyển dụng viên chức của trường Đại học Khoa học Huế, Khoa Công tác xã hội thông báo tuyển dụng...
read more
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức loại C (ngạch chuyên viên và tương đương) vào làm việc tại NHNN Trung ương và một số NHNN Chi nhanh...
read more
Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức

Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức

Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Căn cứ...
read more
Ngân hàng nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức

Ngân hàng nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức

Ngân hàng nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức Ngân hàng nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức như sau: Nguồn tin: Báo Thừa Thiên Huế Ngân hàng nhà nước chi nhánh...
read more
UBND huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2017-2018

UBND huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2017-2018

UBND huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2017-2018 Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên...
read more
Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng lao động hợp đồng

Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng lao động hợp đồng

Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng lao động hợp đồng Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế cần tuyển lao động hợp đồng cụ thể như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên hợp đồng theo...
read more
Trường Đại học Y Dược Huế tuyển dụng

Trường Đại học Y Dược Huế tuyển dụng

Trường Đại học Y Dược Huế tuyển dụng Trường Đại học Y Dược Huế tuyển dụng Giảng viên, Kỹ thuật viên, Nghiên cứu viên, Bác sĩ điều trị… – Thời gian phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển: Từ...
read more
Sở nội vụ Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2017

Sở nội vụ Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2017

Sở nội vụ Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2017 Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức...
read more