UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2018

UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2018

UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2018 Ngày 15/5/2018, UBND huyện Quảng Ninh có Công văn số 131/TB-UBND thông báo nội dung Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 15/5/2018 xét tuyển đặc cách viên chức sự...
read more
UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2018

UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2018

UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2018 Ngày 15/5/2018, UBND huyện Quảng Ninh có Công văn số 131/TB-UBND thông báo nội dung Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 15/5/2018 xét tuyển đặc các...
read more
UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018

read more
Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH: Căn...
read more
UBND huyện Minh Hóa, Quảng Bình tuyển dụng công chức xã năm 2018

UBND huyện Minh Hóa, Quảng Bình tuyển dụng công chức xã năm 2018

UBND huyện Minh Hóa, Quảng Bình tuyển dụng công chức xã năm 2018 Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND huyện Minh Hóa về việc xét tuyển công chức đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an, Chỉ.....
read more
UBND huyện Quảng Trạch, Quảng Bình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Quảng Trạch, Quảng Bình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Quảng Trạch, Quảng Bình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 Ngày 03/5/2018, UBND huyện Quảng Trạch có Quyết định số 928/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018...
read more
Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tuyển dụng viên chức

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tuyển dụng viên chức

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp làm việc tại các đơn vị...
read more
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình cần tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở như sau: 1....
read more
No Image

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình tuyển dụng công chức

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình tuyển dụng công chức Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình có nhu cầu tiếp nhận 01 công chức để bố trí công tác tại Phòng Kế hoạch –...
read more
Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyển dụng viên chức

Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyển dụng viên chức

Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyển dụng viên chức Căn cứ Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên đợt 2 năm 2017 số 951/KH-BV ngày 18/12/2017.....
read more
Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyển dụng viên chức

Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyển dụng viên chức

Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyển dụng viên chức như sau: I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH: Căn cứ Luật Viên chức...
read more
Phòng Nội vụ TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức

Phòng Nội vụ TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức

Phòng Nội vụ TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức Phòng Nội vụ Thành phố Đồng Hới thông báo tuyển dụng viên chức Dân số – Kế hoạch hóa gia đình cấp xã, cụ thể: 1. Số lượng viên...
read more
Bệnh viện đa khoa TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2017

Bệnh viện đa khoa TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2017

Bệnh viện đa khoa TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2017 Bệnh viện đa khoa TP Đồng Hới thông báo tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017, như sau: I. Chỉ tiêu xét tuyển: 04 chỉ tiêu, trong...
read more
Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y Quảng Bình tuyển viên chức 2017

Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y Quảng Bình tuyển viên chức 2017

Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y Quảng Bình tuyển viên chức 2017 Thực hiện công tác tuyển dụng năm 2017, gồm viên chức sự nghiệp y tế và viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt...
read more
Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội Quảng Bình tuyển viên chức 2017

Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội Quảng Bình tuyển viên chức 2017

read more
Trung tâm Y tế TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2017

Trung tâm Y tế TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2017

Trung tâm Y tế TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2017 Thực hiện công tác tuyển dụng năm 2017, Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017,...
read more
1 2 3 5