Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 người, trong đó: –...
read more
Trung tâm Y tế Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 8 chỉ tiêu, trong đó: – Tại Trung...
read more
Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, Nghệ An tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu. 2. Hình thức tuyển dụng: Xét...
read more
Đài PT-TH Nghệ An tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng đợt I/2018

Đài PT-TH Nghệ An tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng đợt I/2018

Đài PT-TH Nghệ An tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng đợt I/2018 Đài PT-TH Nghệ An tuyển dụng viên chức và xét tuyển hợp đồng lao động đợt I năm 2018 như sau: 1. Vị trí tuyển...
read more
Trung tâm Y tế Nam Đàn, Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế Nam Đàn, Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế Nam Đàn, Nghệ An tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế Nam Đàn, Nghệ An tuyển dụng viên chức làm việc tại các khoa lâm sàng như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ...
read more
Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh tuyển dụng năm 2018

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh tuyển dụng năm 2018

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh tuyển dụng năm 2018 Nguồn tin: vuted.edu.vn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh tuyển dụng năm 20185 (100%) 1 vote
read more
Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 4 thông báo tuyển dụng cán bộ năm 2018

Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 4 thông báo tuyển dụng cán bộ năm 2018

Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 4 thông báo tuyển dụng cán bộ năm 2018 Thực hiện kế hoạch tuyển dụng cán bộ năm 2018, theo chỉ đạo của Viện kiểm sát quân sự Trung ương và Cục Chính...
read more
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu, bao gồm: – 22 Bác sĩ làm việc...
read more
Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc – Mỹ phẩm – Thực phẩm tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc – Mỹ phẩm – Thực phẩm tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc – Mỹ phẩm – Thực phẩm tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc – Mỹ phẩm – Thực phẩm tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018...
read more
Trung tâm Y tế Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Y tế Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 cụ thể như sau: 1. Số...
read more
Trung tâm Y tế Diễn Châu, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế Diễn Châu, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế Diễn Châu, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế Diễn Châu, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: – Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu làm việc tại các Trung...
read more
Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 người, trong đó: – Bác sĩ...
read more
Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc, Nghệ An tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc, Nghệ An tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc, Nghệ An tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: Nguồn tin: www.yte.nghean.gov.vn Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc, Nghệ An tuyển dụng viên ch...
read more
Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn, Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn, Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn, Nghệ An tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ...
read more
Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương, Nghệ An tuyển viên chức

Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương, Nghệ An tuyển viên chức

Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương, Nghệ An tuyển viên chức Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 Bác sĩ đa khoa (Khoa Nội, Ngoại TH, Nhi,...
read more
Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh, Nghệ An tuyển dụng viên chức 2017

Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh, Nghệ An tuyển dụng viên chức 2017

Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh, Nghệ An tuyển dụng viên chức 2017 Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh, Nghệ An tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu,...
read more