UBND huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức

UBND huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức

UBND huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức xa, thị trấn năm 2018 Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Ủy ban nhân dân...
read more
Sở Nội vụ Bình Thuận thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Nội vụ Bình Thuận thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Nội vụ Bình Thuận thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 178 /TB-UBND ngày 16/4/2018, Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các sở, ban,...
read more
UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức

UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức

UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non công lập năm 2018 UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non công lập năm 2018...
read more
Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: – 02 vị trí Hỗ trợ doanh nghiệp. – 01...
read more
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng thông báo tuyển dụng

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng thông báo tuyển dụng

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng thông báo tiếp nhận giáo viên trung học phổ thông năm 2018 Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng thông báo tiếp nhận giáo viên trung học phổ thông ngoài thành...
read more
UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non công lập năm 2018 UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non công lập năm 2018 như sau:...
read more
Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2018

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2018

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2018 Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thông báo nội dung tuyển dụng Hợp đồng lao động như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: 54 người, trong...
read more
UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức

UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức

UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non công lập năm 2018 Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thông báo Kế hoạch thi tuyển viên chức tại các trường mầm non công...
read more
Đài PT-TH Nghệ An tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng đợt I/2018

Đài PT-TH Nghệ An tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng đợt I/2018

Đài PT-TH Nghệ An tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng đợt I/2018 Đài PT-TH Nghệ An tuyển dụng viên chức và xét tuyển hợp đồng lao động đợt I năm 2018 như sau: 1. Vị trí tuyển...
read more
UBND huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2018 UBND huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức hành chính kiêm kế toán các trường mầm non công lập năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu...
read more
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tuyển dụng Giảng viên

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tuyển dụng Giảng viên

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tuyển dụng Giảng viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum là đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng được thành lập tại Quyết định số 893/QĐ-BGD&ĐT...
read more
Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng tuyển dụng

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng tuyển dụng

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng tuyển dụng Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Bách khoa thông báo tuyển dụng: Số lượng và vị trí tuyển dụng Tiêu chuẩn bổ sung 01 chuyên...
read more
UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2018 UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm huyện Vạn Ninh năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01...
read more
Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng

Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng

Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng:  – Vị trí: Nhân viên văn phòng (hỗ trợ, phục vụ) tốt nghiệp đại học kinh tế...
read more
Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018

Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018

read more
UBND tỉnh Bình Định kéo dài thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển tuyển công chức năm 2018

UBND tỉnh Bình Định kéo dài thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển tuyển công chức năm 2018

UBND tỉnh Bình Định kéo dài thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển tuyển công chức năm 2018 Ngày 12/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 765/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển...
read more