CN Ngân hàng CSXH Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2018

CN Ngân hàng CSXH Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2018

CN Ngân hàng CSXH Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2018 Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bình Thuận cần tuyển 5 lao động công tác tại Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thị. Người đăng ký...
read more
Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan...
read more
Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, Đồng Nai tuyển dụng

Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, Đồng Nai tuyển dụng

Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, Đồng Nai tuyển dụng Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, Đồng Nai thông báo tuyển dụng như sau: * Vị trí tuyển dụng: – 27 Bác sĩ (20 Đa khoa,...
read more
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: – Bác sĩ: 25 người (Đa khoa, chuyên khoa...
read more
Trung tâm Bảo trợ người già, người khuyết tật và người tâm thần tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức

Trung tâm Bảo trợ người già, người khuyết tật và người tâm thần tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức

Trung tâm Bảo trợ người già, người khuyết tật và người tâm thần tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức Trung tâm Bảo trợ người già, người khuyết tật và người tâm thần tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên...
read more
UBND huyện Hiệp Đức, Quảng Nam thông báo tiếp nhận viên chức

UBND huyện Hiệp Đức, Quảng Nam thông báo tiếp nhận viên chức

UBND huyện Hiệp Đức, Quảng Nam thông báo tiếp nhận viên chức UBND huyện Hiệp Đức có nhu cầu tiếp nhận viên chức làm việc tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao. Yêu cầu: Là viên chức, tốt nghiệp Đại...
read more
UBND Quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng công chức phường năm 2018

UBND Quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng công chức phường năm 2018

UBND Quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng công chức phường năm 2018 UBND Quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng công chức phường năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, trong đó: – Văn phòng...
read more
Trung tâm Y tế Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 8 chỉ tiêu, trong đó: – Tại Trung...
read more
Sở Nội vụ Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Nội vụ Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Nội vụ Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2018 Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước năm 2018;....
read more
Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tuyển dụng nhân viên

Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tuyển dụng nhân viên

Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tuyển dụng nhân viên Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-SNV ngày 20/3/2018 của Sở Nội vụ về việc giao chỉ tiêu biên chế và chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số...
read more
Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng

Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng

Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Nha Trang thông báo tuyển dụng như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên. 2. Số lượng cần tuyển: 8...
read more
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2018 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: Nguồn tin: snv.binhthuan.gov.vn Sở Giáo dục và Đào tạ...
read more
Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 Thực hiện Quyết định số 321/QĐ-SNV ngày 11/4/2018 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng thông báo.....
read more
UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn năm 2018

UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn năm 2018

UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn năm 2018 UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2018, với mục đích tuyển d...
read more
UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non năm 2018

UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non năm 2018

UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non năm 2018 Thực hiện Quyết định số 356/QĐ-SNV ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê...
read more
Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, Nghệ An tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, Nghệ An tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu. 2. Hình thức tuyển dụng: Xét...
read more