Trường Đại học Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh tuyển Chuyên viên Viện nghiên cứu Môi trường và Giao thông

Trường Đại học Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh tuyển Chuyên viên Viện nghiên cứu Môi trường và Giao thông

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển dụng Chuyên viên Viện nghiên cứu Môi trường và Giao thông như sau: 1. Số lượng cần tuyển: 01 người. 2. Yêu cầu chung: a. Trình...
read more
UBND phường Phú Trung – quận Tân Phú tuyển dụng nhân sự

UBND phường Phú Trung – quận Tân Phú tuyển dụng nhân sự

  Nhằm đáp ứng nhu cầu công việc trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân phường đang tiến hành tuyển chọn cán bộ có đủ năng lực và trình độ vào vị trí như sau: – Đối tượng, số...
read more
Tỉnh Tiền Giang thông báo bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2015

Tỉnh Tiền Giang thông báo bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2015

  Bài viết được đăng tại Website http://www.tuyencongchuc.com.vn Tỉnh Tiền Giang thông báo bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2015Rate this post
read more
Thông báo tuyển dụng Viên chức Ngành Y tế tỉnh Bình Phước năm 2015

Thông báo tuyển dụng Viên chức Ngành Y tế tỉnh Bình Phước năm 2015

            Bài viết được đăng tại Website http://www.tuyencongchuc.com.vn Thông báo tuyển dụng Viên chức Ngành Y tế tỉnh Bình Phước năm 2015Rate this post
read more
Sở Y tế Trà Vinh thông báo tuyển viên chức năm 2015

Sở Y tế Trà Vinh thông báo tuyển viên chức năm 2015

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Trà Vinh thông báo xét tuyển đặc cách, xét tuyển và thi tuyển cụ thể như sau: I. ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH , THI TUYỂN...
read more
UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2015-2016

UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2015-2016

                Bài viết được đăng tại Website http://www.tuyencongchuc.com.vn UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2015-2016Rate this post
read more
Sở Y tế Bình Phước thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

Sở Y tế Bình Phước thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

Sở Y tế Bình Phước tổ chức tuyển dụng 234 viên chức làm tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo hình thức xét tuyển. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày...
read more
Tỉnh Kiên Giang thông báo thi tuyển công chức năm 2015

Tỉnh Kiên Giang thông báo thi tuyển công chức năm 2015

Ngày 26/11/2015 Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 955/TB-SNV về việc thi tuyển công chức năm 2015 như sau:   I. Điều kiện đăng ký dự tuyển 1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dâ...
read more
Sở Y tế Kiên Giang tuyển viên chức năm 2015

Sở Y tế Kiên Giang tuyển viên chức năm 2015

                  Bài viết được đăng tại Website http://www.tuyencongchuc.com.vn Sở Y tế Kiên Giang tuyển viên chức năm 2015Rate this post
read more
Sở Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển viên chức năm 2015

Sở Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển viên chức năm 2015

        Bài viết được đăng tại Website http://www.tuyencongchuc.com.vn Sở Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển viên chức năm 2015Rate this post
read more
Thành phố Vị Thanh – Hậu Giang thông báo tuyển 15 giáo viên mầm non

Thành phố Vị Thanh – Hậu Giang thông báo tuyển 15 giáo viên mầm non

Chỉ tiêu tuyển dụng là 15 chỉ tiêu, bao gồm:   – Trường Mầm non Sen Hồng: 03 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ chuyên môn: 01 Trung cấp Sư phạm Mầm non; 01 Cao đẳng Sư phạm Mầm non;...
read more
Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển viên chức năm 2015

Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển viên chức năm 2015

Trung tâm Công báo – Tin học trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015 để làm việc tại Trung tâm Công báo – Tin học như...
read more
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2015 tỉnh Tiền Giang

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2015 tỉnh Tiền Giang

          Bài viết được đăng tại Website http://www.tuyencongchuc.com.vn Thông báo tuyển dụng công chức năm 2015 tỉnh Tiền GiangRate this post
read more
Sở Nội vụ Kiên Giang Thông báo về việc thi tuyển công chức năm 2015

Sở Nội vụ Kiên Giang Thông báo về việc thi tuyển công chức năm 2015

Ngày 26/11/2015 Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 955/TB-SNV về việc thi tuyển công chức năm 2015 như sau: I. Điều kiện đăng ký dự tuyển 1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân t...
read more