Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tuyển dụng viên chức năm 2018 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 150 người, trong đó: – Bác sĩ hạng III: 69 người....
read more
VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức năm 2018

VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức năm 2018

VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức năm 2018 Ngày 16/4/2018, VKSND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 19/VC3-TCCB thông báo thi tuyển công chức năm 2018, trong đó...
read more
Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: – Bác sĩ: 18 (Đa khoa, Chuyên khoa, YHDP, …...
read more
Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018

Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018

Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018 Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018 như sau: – Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu, trong đó:...
read more
UBND Quận 4, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND Quận 4, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND Quận 4, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 UBND Quận 4, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Quận 4 năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 người,...
read more
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ tuyển dụng viên chức

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ tuyển dụng viên chức

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ tuyển dụng viên chức năm 2018 Căn cứ vào nhu cầu công việc, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ thông báo tuyển dụng viên chức năm...
read more
Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn tuyển dụng

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn tuyển dụng

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn tuyển dụng cán bộ năm 2018 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu sử dụng cán bộ phục vụ cho việc tổ chức hoạt động năm...
read more
Trường ĐH Lâm nghiệp phân hiệu Đồng Nai tuyển dụng lao động

Trường ĐH Lâm nghiệp phân hiệu Đồng Nai tuyển dụng lao động

Trường ĐH Lâm nghiệp phân hiệu Đồng Nai tuyển dụng lao động ngạch Giảng viên Nguồn: vnuf2.edu.vn Trường ĐH Lâm nghiệp phân hiệu Đồng Nai tuyển dụng lao động5 (100%) 1 vote
read more
UBND phường Tân Thới Hòa – quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

UBND phường Tân Thới Hòa – quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

UBND phường Tân Thới Hòa – quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng cán bộ Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hòa – quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển vị trí Cán bộ không chuyên trách:...
read more
Trường Cao đẳng Đồng Khởi, Bến Tre tuyển dụng giảng viên

Trường Cao đẳng Đồng Khởi, Bến Tre tuyển dụng giảng viên

Trường Cao đẳng Đồng Khởi, Bến Tre tuyển dụng giảng viên Trường Cao đẳng Đồng Khởi, Bến Tre tuyển dụng giảng viên như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: – Giảng viên Ngành May thời trang: 01 người. – Giả...
read more
Trung tâm Dịch vụ việc làm Đông Tháp tuyển viên chức 2018

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đông Tháp tuyển viên chức 2018

Trung tâm Dịch vụ việc làm – Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Dịch vụ việc làm – Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Tháp...
read more
TT Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Doanh nghiệp các KCX – KCN TPHCM tuyển viên chức

TT Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Doanh nghiệp các KCX – KCN TPHCM tuyển viên chức

Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Doanh nghiệp các KCX – KCN TPHCM tuyển viên chức năm 2018 Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Doanh nghiệp các KCX – KCN TPHCM thông báo tuyển...
read more
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018...
read more
Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Bệnh viện Truyền máu – Huyết học thành phố Hồ Chí Minh, phòng Tổ chức cán bộ thông báo tuyển...
read more
Trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐH Quốc gia Tp.HCM thông báo tuyển dụng

Trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐH Quốc gia Tp.HCM thông báo tuyển dụng

Trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐH Quốc gia Tp.HCM thông báo tuyển dụng Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) trực thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM là một trong những Trường đại học công lập hàng.....
read more
UBND phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

UBND phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

UBND phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng Cán bộ không chuyên trách Thống kê Quân sự Căn cứ theo nhu cầu thực tế tại địa phương, Ủy ban phường Tây Thạnh có nhu cầu tuyển dụng...
read more