Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội tuyển dụng giảng viên và giáo viên mầm non

Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội tuyển dụng giảng viên và giáo viên mầm non

  Bài viết được đăng tại Website http://www.tuyencongchuc.com.vn Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội tuyển dụng giảng viên và giáo viên mầm nonRate this post
read more
Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2016

Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2016

          Bài viết được đăng tại Website http://www.tuyencongchuc.com.vn Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2016Rate this post
read more
UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức tiểu học năm 2015.

UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức tiểu học năm 2015.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện: nhu cầu tuyển dụng là 85 người. Thời gian tiếp nhận nộp hồ...
read more
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển công chức năm 2015

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển công chức năm 2015

  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tuyển công chức năm 2015, cụ thể như sau: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam cần tuyển dụng: 05 biên chế nghiệp...
read more
Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên hợp đồng

Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên hợp đồng

    Bài viết được đăng tại Website http://www.tuyencongchuc.com.vn Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên hợp đồngRate this post
read more
UBND huyện Trạm Tấu, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

UBND huyện Trạm Tấu, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

        Bài viết được đăng tại Website http://www.tuyencongchuc.com.vn UBND huyện Trạm Tấu, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016Rate this post
read more
Đài Phát thanh – Truyền hình Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2015

Đài Phát thanh – Truyền hình Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2015

    Căn cứ Luật viên chức, ngày 15/11/2010;   Căn cứ nghị định số 29/2012/NĐ-CP 12/4/2012 của chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;   Căn cứ Nghị định số 108/2014/...
read more
Kế hoạch Tuyển dụng công chức cấp xã, huyện Chợ Đồn năm 2015

Kế hoạch Tuyển dụng công chức cấp xã, huyện Chợ Đồn năm 2015

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Chợ Đồn xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015 UBND HUYỆN CHỢ ĐỒN HĐTD CÔNG CHỨC CẤP XÃ Số: 1596/KH-HĐTD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
read more
Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2015

Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2015

        Bài viết được đăng tại Website http://www.tuyencongchuc.com.vn Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2015Rate this post
read more
UBND huyện Hàm Yên thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015

UBND huyện Hàm Yên thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM YÊN   Số: 87/TB-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc   Hàm Yên, ngày 01 tháng 12 năm 2015 THÔNG BÁO Bổ sung chỉ...
read more
Huyện Hàm Yên tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2015

Huyện Hàm Yên tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2015

        UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM YÊN   Số: 86/TB-UBND         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      Tuyên Quang, ngày...
read more
Thông báo tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Chí Linh, Hải Dương

Thông báo tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Chí Linh, Hải Dương

    Bài viết được đăng tại Website http://www.tuyencongchuc.com.vn Thông báo tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Chí Linh, Hải DươngRate this post
read more
Huyện Sốp Cộp, Sơn La tuyển dụng công chức xã năm 2015

Huyện Sốp Cộp, Sơn La tuyển dụng công chức xã năm 2015

UBND huyện Sốp Cộp thông báo tuyển dụng công chức xã  năm 2015 như sau: 1. Chỉ tiêu, vị trí việc làm cần tuyển dụngTổng chỉ tiêu:  33 chỉ tiêu– Chỉ huy trưởng quân sự: 02 chỉ tiêu– Công chức....
read more
Tỉnh Quảng Ninh thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2015

Tỉnh Quảng Ninh thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2015

Thực hiện Kế hoạch số 7444/KH-UBND ngày 03/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2015 và Quyết định số 3870/QĐ-UBND ngày 08/12/2...
read more
Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2015

Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2015

                Bài viết được đăng tại Website http://www.tuyencongchuc.com.vn Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2015Rate this post
read more
Thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng công chức năm 2015

Thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng công chức năm 2015

                                                        Bài viết được đăng tại Website http://www.tuyencongch...
read more