Học viện Chính trị khu vực IV tuyển dụng viên chức

Học viện Chính trị khu vực IV tuyển dụng viên chức

Học viện Chính trị khu vực IV tuyển dụng viên chức Học viện Chính trị khu vực IV tuyển dụng viên chức như sau: – Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 viên chức chuyên ngành Triết học. – Hình thức tuyển dụng: xét...
read more
Huyện ủy Thanh Oai, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Thanh Oai, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Thanh Oai, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Huyện ủy Thanh Oai, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị...
read more
Huyện ủy Phú Xuyên, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Phú Xuyên, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Phú Xuyên, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Huyện ủy Phú Xuyên, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng:  Công nghệ thông tin Văn...
read more
Huyện ủy Ba Vì, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Ba Vì, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Ba Vì, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Huyện ủy Ba Vì, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển tại các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức...
read more
Quận ủy Thanh Xuân, Hà Nội tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận

Quận ủy Thanh Xuân, Hà Nội tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận

Quận ủy Thanh Xuân, Hà Nội tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận Quận ủy Thanh Xuân, Hà Nội tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: STT  Vị trí tuyển...
read more
Quận ủy Nam Từ Liêm, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Quận ủy Nam Từ Liêm, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Quận ủy Nam Từ Liêm, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Quận ủy Nam Từ Liêm, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng:  Tham mưu thực hiện...
read more
Quận ủy Hai Bà Trưng, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Quận ủy Hai Bà Trưng, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Quận ủy Hai Bà Trưng, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Quận ủy Hai Bà Trưng, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, UBMTTQ và các tổ chức chính trị...
read more
Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Ngày 16/3/2018, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã ban hành văn bản số 99-TU/BNCTU về việc tuyển dụng công chức không qua thi...
read more
UBND Quận Đống Đa, Hà Nội tuyển dụng công chức phường năm 2018

UBND Quận Đống Đa, Hà Nội tuyển dụng công chức phường năm 2018

UBND Quận Đống Đa, Hà Nội tuyển dụng công chức phường năm 2018 Ngày 19/3/2018, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 63/KH-UBND về việc xét tuyển công chức phường chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự...
read more
Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm tuyển dụng công chức không qua thi tuyển như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 Bí thư...
read more
Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận

Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận

Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng:  Tuyển...
read more
Đảng ủy Khối các cơ quan TP.Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Đảng ủy Khối các cơ quan TP.Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Đảng ủy Khối các cơ quan TP.Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Ngày 21/3/2018, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 1213-TB/TU về Tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua thi...
read more
Bộ Tư pháp thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Bộ Tư pháp thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Bộ Tư pháp thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 Căn cứ Kế hoạch số 1049/KH-BTP ngày 30/3/2018 của Bộ Tư pháp về tổ chức tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2018, Bộ Tư pháp thông báo...
read more
Huyện ủy Gia Lâm, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Gia Lâm, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Gia Lâm, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Huyện ủy Gia Lâm vừa ban hành Thông báo số 674-TB/HU về tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển cơ...
read more
ViettinBank tuyển dụng gần 900 chỉ tiêu trên toàn hệ thống

ViettinBank tuyển dụng gần 900 chỉ tiêu trên toàn hệ thống

ViettinBank tuyển dụng gần 900 chỉ tiêu trên toàn hệ thống ViettinBank tuyển dụng gần 900 chỉ tiêu trên toàn hệ thống  như sau: I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VÀ YÊU CẦU – Số lượng: gần 900 chỉ tiêu tại 120 ch...
read more
NCB tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp

NCB tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp

NCB tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro thanh...
read more