Bệnh viện K xét tuyển viên chức năm 2018

Bệnh viện K xét tuyển viên chức năm 2018

Bệnh viện K xét tuyển viên chức năm 2018 Bệnh viện K dự kiến xét tuyển viên chức năm 2018 vào tháng 7/2018, cụ thể như sau: Tổng chỉ tiêu xét tuyển: 351 chỉ tiêu Trong đó:  – Bác sĩ: 67 –...
read more
Trường ĐH Điện lực tuyển dụng viên chức (Đợt 5)

Trường ĐH Điện lực tuyển dụng viên chức (Đợt 5)

Trường ĐH Điện lực tuyển dụng viên chức (Đợt 5)  Nguồn tin: epu.edu.vn Trường ĐH Điện lực tuyển dụng viên chức (Đợt 5)5 (100%) 1 vote
read more
Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018 Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau: STT VỊ TRÍ VIỆC LÀM SỐ LƯỢNG ĐIỀU...
read more
Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế (CYDECO) thuộc Trung ương Đoàn cần tuyển dụng 03 viên chức tham mưu phát triển hợp tác quốc...
read more
UBND quận Kiến An, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018

UBND quận Kiến An, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018

read more
Báo Công Thương thông báo tuyển dụng

Báo Công Thương thông báo tuyển dụng

Báo Công Thương thông báo tuyển dụng Trung tâm Truyền thông Công nghiệp và thương mại (Báo Công Thương) cần tuyển một số vị trí việc làm, cụ thể như sau: 1.Nhân viên kế toán: 01 người CÁC PHÚC LỢI...
read more
UBND huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh tuyển dụng công chức

UBND huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh tuyển dụng công chức

UBND huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh tuyển dụng công chức Nguồn: hoanhbo.quangninh.gov.vn UBND huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh tuyển dụng công chứcRate this post
read more
Trường Đại học Mỏ – Địa chất tuyển dụng cán bộ, viên chức năm 2018

Trường Đại học Mỏ – Địa chất tuyển dụng cán bộ, viên chức năm 2018

Trường Đại học Mỏ – Địa chất tuyển dụng cán bộ, viên chức năm 2018 Trường Đại học Mỏ – Địa chất thông báo kế hoạch tuyển dụng cán bộ, viên chức năm 2018 như sau: – Vị trí việc làm:...
read more
Trung tâm Thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 tại 10 vị trí sau:...
read more
Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thanh thiếu nhi Trung ương tuyển dụng viên chức

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thanh thiếu nhi Trung ương tuyển dụng viên chức

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thanh thiếu nhi Trung ương tuyển dụng viên chức năm 2018 Căn cứ Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Kế hoạch số 05-KH/HDHĐTNTW ngày 20/3/2018 của Trung...
read more
Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tuyển dụng

Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tuyển dụng

read more
Sở Y tế Vĩnh Phúc tuyển dụng bác sĩ năm 2018

Sở Y tế Vĩnh Phúc tuyển dụng bác sĩ năm 2018

Sở Y tế Vĩnh Phúc tuyển dụng bác sĩ năm 2018 Ngày 09/4/2018, Sở Y tế Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch xét tuyển Bác sĩ năm 2018 như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích Việc xét...
read more
Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Lạng Sơn tuyển dụng

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Lạng Sơn tuyển dụng

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Lạng Sơn tuyển dụng Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Lạng Sơn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo cần tuyển dụng 02 vị trí kỹ...
read more
Huyện ủy Thanh Trì, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Thanh Trì, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Thanh Trì, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Huyện ủy Thanh Trì, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính...
read more
Huyện ủy Thạch Thất, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Thạch Thất, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Thạch Thất, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Huyện ủy Thạch Thất, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã...
read more
Huyện ủy Phúc Thọ, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Phúc Thọ, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Phúc Thọ, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Huyện ủy Phúc Thọ, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính...
read more