Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Lạng Sơn tuyển dụng

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Lạng Sơn tuyển dụng

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Lạng Sơn tuyển dụng Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Lạng Sơn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo cần tuyển dụng 02 vị trí kỹ...
read more
Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Chi nhánh

Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Chi nhánh

Maritime Bank tuyển dụng Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) được thành lập vào năm 1991. Đến nay, Maritime Bank đã trở thành một ngân hàng thương mại cổ phần phát triển mạnh, b...
read more
Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2018 Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 với...
read more
Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn tuyển viên chức 2018

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn tuyển viên chức 2018

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn tuyển viên chức 2018 Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ văn bản số 218 /HD-SNV ngày...
read more
Viện Kiểm sát nhân dân Lạng Sơn tuyển dụng công chức 2017

Viện Kiểm sát nhân dân Lạng Sơn tuyển dụng công chức 2017

Viện Kiểm sát nhân dân Lạng Sơn tuyển dụng công chức 2017 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng bổ sung công chức làm nghiệp vụ Kế toán năm 2017 như sau: 1. Số lượng tuyển dụng:...
read more
Viện Kiểm sát nhân dân Lạng Sơn tuyển dụng công chức 2017

Viện Kiểm sát nhân dân Lạng Sơn tuyển dụng công chức 2017

Viện Kiểm sát nhân dân Lạng Sơn tuyển dụng công chức 2017 Nguồn tin: vienkiemsatlangson.gov.vn Viện Kiểm sát nhân dân Lạng Sơn tuyển dụng công chức 20175 (100%) 1 vote
read more
UBND Văn Lãng, Lạng Sơn tuyển dụng công chức 2017

UBND Văn Lãng, Lạng Sơn tuyển dụng công chức 2017

UBND Văn Lãng, Lạng Sơn tuyển dụng công chức 2017 UBND huyện Văn Lãng, Lạng Sơn thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: I. SỐ LƯỢNG, ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG 1. Đơn...
read more
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức 2017

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức 2017

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức 2107 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2107 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, trong đó: – Công...
read more
UBND huyện Văn Quan, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Văn Quan, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Văn Quan, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 Uỷ ban Nhân dân huyện Văn Quan thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017, cụ thể như sau: I. SỐ LƯỢNG,...
read more
UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2017

UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2017

UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2017 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo nhu cầu tuyển dụng, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2017 như...
read more
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2017

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2017

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2017 Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển...
read more
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2017

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2017

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2017 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu. 2. Thời...
read more
UBND huyện Cao Lộc, Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2017

UBND huyện Cao Lộc, Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2017

read more
UBND huyện Văn Lãng, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Văn Lãng, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Văn Lãng, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công...
read more
UBND tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2017

UBND tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2017

UBND tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2017 UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG Nhu cầu tuyển dụng công chức, người làm việc tại các...
read more
UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG Nhu cầu tuyển dụng công...
read more