UBND TP.Cam Ranh, Khánh Hòa tuyển dụng công chức xã, phường năm 2018

UBND TP.Cam Ranh, Khánh Hòa tuyển dụng công chức xã, phường năm 2018

UBND TP.Cam Ranh, Khánh Hòa tuyển dụng công chức xã, phường năm 2018 Căn cứ Luật cán bộ, công chức, ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Pháp lệnh công an xã, ngày 21 tháng 11 năm 2008; Căn...
read more
Sở Công thương Khánh Hòa tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018

Sở Công thương Khánh Hòa tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018

Sở Công thương Khánh Hòa tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018 Sở Công thương Khánh Hòa xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018 như sau: I. Nhu cầu tuyển dụng: 08 người. II. Đối tượng, điều kiệ...
read more
Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng

Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng

Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Nha Trang thông báo tuyển dụng như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên. 2. Số lượng cần tuyển: 8...
read more
UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2018 UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm huyện Vạn Ninh năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01...
read more
Trường CĐSP Trung ương Nha Trang thông báo tuyển dụng

Trường CĐSP Trung ương Nha Trang thông báo tuyển dụng

Trường CĐSP Trung ương Nha Trang thông báo tuyển dụng Trường CĐSP Trung ương Nha Trang thông báo tuyển dụng 02 giảng viên và 01 nhân viên lái xe, cụ thể như sau: TT Vị trí việc làm  Số lượng   Điều kiện...
read more
Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển dụng

Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển dụng

Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển dụng Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 người 2. Đối tượng dự tuyển: Người dự tuyển phải...
read more
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa thông báo tổ chức tuyển dụng người làm việc năm 2018 của đơn vị như sau: 1. Vị trí tuyển dụng –...
read more
Trường Đại học Nha Trang tuyển dụng giảng viên

Trường Đại học Nha Trang tuyển dụng giảng viên

Trường Đại học Nha Trang tuyển dụng giảng viên Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển dụng giảng viên pháp luật kinh tế, cụ thể như sau: 1. Vị trí việc làm và chỉ tiêu tuyển dụng:    +...
read more
Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa xét tuyển viên chức y tế vào làm việc tại các cơ sở y tế xã, thị trấn thuộc huyện Trường Sa –    Số...
read more
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng giáo viên năm 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng giáo viên năm 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng giáo viên năm 2018 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng giáo viên làm việc tại huyện Trường Sa năm 2018. Theo đó, số lượng tuyển dụng...
read more
Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng

Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng

Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng nhân viên phục vụ tại Phòng Quản trị – Tài vụ trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, như sau: 1. Vị trí...
read more
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa tuyển dụng

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa tuyển dụng

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa tuyển dụng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa tuyển dụng chức danh Trưởng phòng Cơ sở Đảng – Đảng viên như sau: Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày...
read more
UBND huyện Trường Sa, Khánh Hòa tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Trường Sa, Khánh Hòa tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Trường Sa, Khánh Hòa tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-SNV ngày 31/01/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công...
read more
Bưu điện tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng

Bưu điện tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng

Bưu điện tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng Bưu điện tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng lao động với vị trí công việc như sau: I. Chức danh tuyển dụng: 1. Nhân viên phát hàng: Phát các...
read more
UBND TP.Cam Ranh, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức giáo dục

UBND TP.Cam Ranh, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức giáo dục

UBND TP.Cam Ranh, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức giáo dục Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản...
read more
Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa tuyển dụng nhân sự

Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa tuyển dụng nhân sự

Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa tuyển dụng nhân sự Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa cần tuyển Hợp đồng lao động những vị trí sau: Giáo viên các chuyên ngành: Văn học, Lịch sử, Địa lý, Sinh...
read more