UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2018

UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2018

UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2018  UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 137 chỉ tiêu, trong đó: – Bậc Mầm non: 44 giáo...
read more
UBND quận Kiến An, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018

UBND quận Kiến An, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018

read more
Trung tâm Y tế quận Hải An tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế quận Hải An tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế quận Hải An tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Y tế quận Hải An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: 08 người cho 05 vị trí việc...
read more
UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2018

UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2018

UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2018 UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2018 như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: 61 người, trong đó:...
read more
Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức

Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức

Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức như sau: 1. Số lượng tuyển dụng: 06 vị trí việc làm vào 03 đơn vị...
read more
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng tuyển dụng viên chức

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng tuyển dụng viên chức

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng tuyển dụng viên chức đối với Trung tâm Khuyến nông như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển...
read more
Trường Cao đẳng Hàng hải I tuyển dụng viên chức năm 2018

Trường Cao đẳng Hàng hải I tuyển dụng viên chức năm 2018

Trường Cao đẳng Hàng hải I tuyển dụng viên chức năm 2018 Trường Cao đẳng Hàng hải I tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu, trong đó: – Điều khiển tàu biển:...
read more
Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hải Phòng tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hải Phòng tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hải Phòng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hải Phòng tuyển dụng viên chức như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu, gồm: – 02 Bác sĩ đa...
read more
UBND quận Lê Chân, Hải Phòng tuyển dụng viên chức

UBND quận Lê Chân, Hải Phòng tuyển dụng viên chức

UBND quận Lê Chân, Hải Phòng tuyển dụng viên chức UBND quận Lê Chân, Hải Phòng tuyển dụng viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất quận Lê Chân năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu. 2....
read more
Bệnh viện Mắt Hải Phòng tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Mắt Hải Phòng tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Mắt Hải Phòng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt Hải Phòng tuyển dụng viên chức như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, trong đó: – 01 Bác sĩ đa khoa có chứng chỉ định...
read more
UBND Quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2018

UBND Quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2018

UBND Quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2018 UBND Quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu, trong đó: – Giáo viên Mầm non:...
read more
UBND Quận Hải An, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2017

UBND Quận Hải An, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2017

UBND Quận Hải An, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2017 UBND Quận Hải An, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu, trong đó: – Giáo viên Mầm...
read more
UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2017

UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2017

UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2017 UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên Mầm non, Tiểu học năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu, trong đó:...
read more
Trung tâm Y tế Quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế Quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng viên chức

Trung tâm Y tế Quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế Quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: Nguồn tin: soytehaiphong.gov.vn Trung tâm Y tế Quận Ngô Quyền, Hả...
read more
Bưu điện Thành phố Hải Phòng tuyển dụng

Bưu điện Thành phố Hải Phòng tuyển dụng

Bưu điện Thành phố Hải Phòng tuyển dụng Bưu điện thành phố Hải Phòng tuyển dụng 15 nhân viên kinh doanh, trình độ trung cấp chuyên ngành kinh tế trở lên, ưu tiên những người có trình độ cao hơn, cụ...
read more
Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017

Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017

Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017, Sở Y tế Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 cho Bệnh viện...
read more