Đảng ủy Khối các cơ quan TP.Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Đảng ủy Khối các cơ quan TP.Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Đảng ủy Khối các cơ quan TP.Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Ngày 21/3/2018, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 1213-TB/TU về Tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua thi...
read more
Bộ Tư pháp thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Bộ Tư pháp thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Bộ Tư pháp thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 Căn cứ Kế hoạch số 1049/KH-BTP ngày 30/3/2018 của Bộ Tư pháp về tổ chức tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2018, Bộ Tư pháp thông báo...
read more
Huyện ủy Gia Lâm, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Gia Lâm, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Gia Lâm, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Huyện ủy Gia Lâm vừa ban hành Thông báo số 674-TB/HU về tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển cơ...
read more
NCB tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp

NCB tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp

NCB tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro thanh...
read more
Techcombank tuyển dụng Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Mô hình và Công cụ Quản trị rủi ro tín...
read more
Báo Văn Hóa – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyển dụng viên chức năm 2018

Báo Văn Hóa – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyển dụng viên chức năm 2018

Báo Văn Hóa – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyển dụng viên chức năm 2018 Báo Văn Hóa – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyển dụng 12 viên chức cho các Ban, Văn phòng...
read more
Báo Lao động và Xã hội tuyển dụng

Báo Lao động và Xã hội tuyển dụng

Báo Lao động và Xã hội tuyển dụng Báo Lao động và Xã hội cần tuyển phóng viên: – 01 phóng viên Ban báo điện tử tại Hà Nội, làm việc tại Hà Nội – 01 phóng viên Văn phòng...
read more
Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo việc tuyển dụng công chức cho ngành Kiểm sát nhân dân theo Kế hoạch số 26/KH-VKSTC ngày...
read more
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức Căn cứ Luật cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về một...
read more
Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tuyển dụng giảng viên Đợt 1 năm 2018

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tuyển dụng giảng viên Đợt 1 năm 2018

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tuyển dụng giảng viên Đợt 1 năm 2018 Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tuyển dụng giảng viên Đợt 1 năm 2018 như sau: Nguồn tin: hict.edu.vn Trường Đ...
read more
Bộ Tư pháp tuyển dụng công chức năm 2018

Bộ Tư pháp tuyển dụng công chức năm 2018

Bộ Tư pháp tuyển dụng công chức năm 2018 Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 96/2017/NĐ-CP n...
read more
Trung tâm Nghiên cứu ong, Viện Chăn nuôi tuyển dụng viên chức

Trung tâm Nghiên cứu ong, Viện Chăn nuôi tuyển dụng viên chức

Trung tâm Nghiên cứu ong, Viện Chăn nuôi tuyển dụng viên chức Trung tâm Nghiên cứu ong, Viện Chăn nuôi cần tuyển 02 cán bộ nghiên cứu với yêu cầu sau: – Nam giới – Tốt nghiệp Đại học Nông...
read more
Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS tuyển dụng

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS tuyển dụng

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS tuyển dụng Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS – Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018-2020 thuộc Cục Phòng, chống...
read more
Cục Quản lý đường bộ IV tuyển dụng công chức

Cục Quản lý đường bộ IV tuyển dụng công chức

Cục Quản lý đường bộ IV tuyển dụng công chức Cục Quản lý đường bộ IV có nhu cầu tiếp nhận 24 công chức như sau: Nguồn tin: cucqldb4@gmail.com Cục Quản lý đường bộ IV tuyển dụng công chức5 (100%) 1...
read more
Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tuyển dụng Chuyên viên thiết kế đồ họa

Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tuyển dụng Chuyên viên thiết kế đồ họa

Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tuyển dụng Chuyên viên thiết kế đồ họa Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 ...
read more
Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tuyển dụng cán bộ

Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tuyển dụng cán bộ

Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tuyển dụng cán bộ  Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính...
read more