Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tuyển dụng

Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tuyển dụng

Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tuyển dụng Trưởng/Phó phòng Tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ,...
read more
Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108 tuyển dụng lao động hợp đồng

Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108 tuyển dụng lao động hợp đồng

Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108 tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 2 năm 2018 Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108 tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 2 năm 2018 như sau: 1. Vị trí tuyển...
read more
Huyện ủy Thanh Trì, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Thanh Trì, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Thanh Trì, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Huyện ủy Thanh Trì, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính...
read more
Huyện ủy Thạch Thất, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Thạch Thất, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Thạch Thất, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Huyện ủy Thạch Thất, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã...
read more
Huyện ủy Phúc Thọ, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Phúc Thọ, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Phúc Thọ, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Huyện ủy Phúc Thọ, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính...
read more
Học viện Chính trị khu vực IV tuyển dụng viên chức

Học viện Chính trị khu vực IV tuyển dụng viên chức

Học viện Chính trị khu vực IV tuyển dụng viên chức Học viện Chính trị khu vực IV tuyển dụng viên chức như sau: – Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 viên chức chuyên ngành Triết học. – Hình thức tuyển dụng: xé...
read more
Huyện ủy Thanh Oai, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Thanh Oai, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Thanh Oai, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Huyện ủy Thanh Oai, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị...
read more
Huyện ủy Phú Xuyên, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Phú Xuyên, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Phú Xuyên, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Huyện ủy Phú Xuyên, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng:  Công nghệ thông tin Văn...
read more
Huyện ủy Ba Vì, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Ba Vì, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Huyện ủy Ba Vì, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Huyện ủy Ba Vì, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển tại các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức...
read more
Quận ủy Thanh Xuân, Hà Nội tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận

Quận ủy Thanh Xuân, Hà Nội tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận

Quận ủy Thanh Xuân, Hà Nội tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận Quận ủy Thanh Xuân, Hà Nội tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: STT  Vị trí tuyển...
read more
Quận ủy Nam Từ Liêm, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Quận ủy Nam Từ Liêm, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Quận ủy Nam Từ Liêm, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Quận ủy Nam Từ Liêm, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng:  Tham mưu thực hiện...
read more
Quận ủy Hai Bà Trưng, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Quận ủy Hai Bà Trưng, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Quận ủy Hai Bà Trưng, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Quận ủy Hai Bà Trưng, Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, UBMTTQ và các tổ chức chính trị...
read more
Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Ngày 16/3/2018, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã ban hành văn bản số 99-TU/BNCTU về việc tuyển dụng công chức không qua thi...
read more
UBND Quận Đống Đa, Hà Nội tuyển dụng công chức phường năm 2018

UBND Quận Đống Đa, Hà Nội tuyển dụng công chức phường năm 2018

UBND Quận Đống Đa, Hà Nội tuyển dụng công chức phường năm 2018 Ngày 19/3/2018, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 63/KH-UBND về việc xét tuyển công chức phường chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự...
read more
Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm tuyển dụng công chức không qua thi tuyển Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm tuyển dụng công chức không qua thi tuyển như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 Bí thư...
read more
Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận

Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận

Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng:  Tuyển...
read more