UBND huyện Bắc Quang, Hà Giang tuyển dụng công chức xã năm 2018

UBND huyện Bắc Quang, Hà Giang tuyển dụng công chức xã năm 2018

UBND huyện Bắc Quang, Hà Giang tuyển dụng công chức xã năm 2018 Nguồn tin: bacquang.hagiang.gov.vn UBND huyện Bắc Quang, Hà Giang tuyển dụng công chức xã năm 20185 (100%) 1 vote
read more
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang tuyển dụng

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang tuyển dụng

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang tuyển dụng Căn cứ Công văn số 3900/NHCS-HĐTT ngày 24/8/2017 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển lao động Ngân hàng Chính sách xã hội, về việc tuyển lao...
read more