TT Y tế huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018

TT Y tế huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018

TT Y tế huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018 Nguồn: https://ytevinhcuu.com   TT Y tế huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 20185 (100%) 1 vote
read more
Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ mồ côi Khuyết tật Đồng Nai tuyển dụng

Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ mồ côi Khuyết tật Đồng Nai tuyển dụng

Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ mồ côi Khuyết tật Đồng Nai tuyển dụng Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ mồ côi Khuyết tật Đồng Nai tuyển dụng như sau: 1. Kế toán: 01 người (ưu tiên người có kinh nghiệm). Trình độ:....
read more
Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, Đồng Nai tuyển dụng

Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, Đồng Nai tuyển dụng

Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, Đồng Nai tuyển dụng Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, Đồng Nai thông báo tuyển dụng như sau: * Vị trí tuyển dụng: – 27 Bác sĩ (20 Đa khoa,...
read more
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: – Bác sĩ: 25 người (Đa khoa, chuyên khoa...
read more
Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng năm 2018

Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng năm 2018

Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng năm 2018 Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 người, trong đó: – Bác...
read more
Trung tâm Bảo trợ người già, người khuyết tật và người tâm thần tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức

Trung tâm Bảo trợ người già, người khuyết tật và người tâm thần tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức

Trung tâm Bảo trợ người già, người khuyết tật và người tâm thần tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức Trung tâm Bảo trợ người già, người khuyết tật và người tâm thần tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên...
read more
Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: – Bác sĩ: 18 (Đa khoa, Chuyên khoa, YHDP, …...
read more
Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018

Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018

Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018 Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018 như sau: – Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu, trong đó:...
read more
Trường ĐH Lâm nghiệp phân hiệu Đồng Nai tuyển dụng lao động

Trường ĐH Lâm nghiệp phân hiệu Đồng Nai tuyển dụng lao động

Trường ĐH Lâm nghiệp phân hiệu Đồng Nai tuyển dụng lao động ngạch Giảng viên Nguồn: vnuf2.edu.vn Trường ĐH Lâm nghiệp phân hiệu Đồng Nai tuyển dụng lao động5 (100%) 1 vote
read more
Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: I. Vị trí: 1. Bác sĩ các chuyên ngành (Nội, Ngoại, sản,...
read more
Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Vị trí: – Bác sĩ các chuyên ngành (Nội, Ngoại, Sản,...
read more
Chi cục Văn thư – Lưu trữ Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

Chi cục Văn thư – Lưu trữ Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

Chi cục Văn thư – Lưu trữ Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 Chi cục Văn thư – Lưu trữ Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: – Số lượng:...
read more
UBND thị xã Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND thị xã Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND thị xã Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 UBND thị xã Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu, trong đó: – Phóng viên...
read more
Trung tâm Công tác xã hội Bảo vệ trẻ em tỉnh Đồng Nai tuyển dụng

Trung tâm Công tác xã hội Bảo vệ trẻ em tỉnh Đồng Nai tuyển dụng

Trung tâm Công tác xã hội Bảo vệ trẻ em tỉnh Đồng Nai tuyển dụng Trung tâm Công tác xã hội Bảo vệ trẻ em tỉnh Đồng Nai tuyển dụng nhân viên tư vấn cho đường dây tư vấn và...
read more
Bệnh Viện Đa Khoa Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai tuyển dụng

Bệnh Viện Đa Khoa Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai tuyển dụng

Bệnh Viện Đa Khoa Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai tuyển dụng Bệnh Viện Đa Khoa Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai tuyển dụng Bác sỹ có chứng chỉ hành nghề về Ung thư như sau: Nguồn tin: bvthongnhatdn.vn Bệnh Viện Đa Kh...
read more
Cảng vụ Hàng Hải Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017 (Lần 2)

Cảng vụ Hàng Hải Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017 (Lần 2)

Cảng vụ Hàng Hải Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017 (Lần 2) Cảng vụ Hàng Hải Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2017 (Lần 2) như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: – Theo dõi thi hành...
read more
1 2 3 5