Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng các vị trí công việc như sau: – Cử nhân Điều dưỡng: 05 người. – Cử...
read more
Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 Trường đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng –...
read more
Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang tuyển dụng

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang tuyển dụng

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang tuyển dụng Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang tuyển dụng: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu, bao gồm: – 05 Điều dưỡng có chứng chỉ bó...
read more
Học viện Chính sách và Phát triển tuyển dụng

Học viện Chính sách và Phát triển tuyển dụng

Học viện Chính sách và Phát triển tuyển dụng Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang cần tuyển dụng 02 vị trí chuyên viên Phòng Khoa học và Hợp tác như sau: Nguồn...
read more
UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng Trưởng công an xã năm 2018

UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng Trưởng công an xã năm 2018

UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng Trưởng công an xã năm 2018 Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà cần tuyển dung 02 công chức cấp xã. Chỉ tiêu cần tuyển dụng: 02 chỉ tiêu. Điều kiện, tiêu...
read more
Bệnh viện Ung Bướu TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Ung Bướu TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Ung Bướu TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức Bệnh viện Ung Bướu TP.Cần Thơ tuyển dụng 52 viên chức theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng sau đây: – Bác sĩ: 17 người....
read more
UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo tuyển dụng 

UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo tuyển dụng 

UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng và ngành nghề đào tạo vào Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng và ngành...
read more
Báo Đấu thầu thông báo tuyển dụng

Báo Đấu thầu thông báo tuyển dụng

Báo Đấu thầu thông báo tuyển dụng Báo Đấu thầu có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau: PHẦN A: NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI...
read more
Bộ Tài chính tuyển dụng chức danh Phó Trưởng phòng Thanh tra

Bộ Tài chính tuyển dụng chức danh Phó Trưởng phòng Thanh tra

Bộ Tài chính tuyển dụng chức danh Phó Trưởng phòng Thanh tra Thực hiện Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Thanh tra Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-BTC ngày 12/02/2018 của Bộ tr...
read more
UBND huyện Bến Lức, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Bến Lức, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Bến Lức, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 02/02/2018 của UBND huyện về việc thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 UBND huyện Bến Lức thông...
read more
UBND TP.Tân An, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND TP.Tân An, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND TP.Tân An, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 Căn cứ Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường,...
read more
UBND huyện Tân Thạnh, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Tân Thạnh, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Tân Thạnh, Long An tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh thông báo tuyển dụng 09 chỉ tiêu công chức cấp xã trong 03 vị trí việc làm Vị trí...
read more
Trung tâm y tế huyện Phong Điền, Cần Thơ tuyển dụng

Trung tâm y tế huyện Phong Điền, Cần Thơ tuyển dụng

Trung tâm y tế huyện Phong Điền, Cần Thơ tuyển dụng Trung tâm y tế huyện Phong Điền, Cần Thơ tuyển dụng như sau: 1. Trình độ chuyên môn cần tuyển:  – Công nghệ thông tin: 01 người. – Y...
read more
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tuyển dụng cố vấn kỹ thuật

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tuyển dụng cố vấn kỹ thuật

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tuyển dụng cố vấn kỹ thuật Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng – Sở Khoa học và Công nghệ thành phố...
read more
UBND tỉnh Bình Định phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018

UBND tỉnh Bình Định phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018

UBND tỉnh Bình Định phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018 Ngày 12/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ký Quyết định số 484/QĐ-UBND phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định n...
read more
Bộ Nội vụ thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2018

Bộ Nội vụ thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2018

Bộ Nội vụ thông báo thi tuyển lãnh đạo, quản lý năm 2018 Nguồn tin: moha.gov.vn Bộ Nội vụ thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 20185 (100%) 1 vote
read more