Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM tuyển dụng nhân sự năm 2017

Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM tuyển dụng nhân sự năm 2017

Sở Giao dịch chứng khoán TP .Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2017 Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau: I. PHÒNG ĐỐI NGOẠI 1. Số lượng cần tuyển: 02 Chuyên viên 2....
read more
Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM tuyển dụng nhân sự năm 2017

Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM tuyển dụng nhân sự năm 2017

Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2017 Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau: I. PHÒNG ĐỐI NGOẠI 1. Số lượng cần tuyển: 02 Chuyên viên 2....
read more
Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2017 – 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2017 – 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2017 – 2018 Căn cứ Nghị định số  29/2012/NĐ-CP  ngày  12  tháng  04  năm  2012  của Chính phủ về tuyển dụng, sử....
read more
Kho bạc Nhà nước thông báo tuyển dụng công chức năm 2017

Kho bạc Nhà nước thông báo tuyển dụng công chức năm 2017

Kho bạc Nhà nước thông báo tuyển dụng công chức năm 2017   Căn cứ Quyết định số 895/QĐ-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v phê duyệt Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Kho...
read more
UBND TP. Cao Bằng tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2017

UBND TP. Cao Bằng tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2017

UBND TP. Cao Bằng tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2017 Ngày 26/5/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2017, nội dung...
read more
Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang cần tuyển dụng viên chức, giáo viên ở các vị trí việc làm như sau: 1. Giáo viên dạy nghề: Gồm các...
read more
UBND huyện Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng bổ sung viên chức giáo dục năm 2017

UBND huyện Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng bổ sung viên chức giáo dục năm 2017

UBND huyện Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng bổ sung viên chức giáo dục năm 2017 UBND huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng bổ sung viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016 – 2017,...
read more
Sở Nội vụ Lai Châu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018

Sở Nội vụ Lai Châu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018

Sở Nội vụ Lai Châu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018 Sở Nội vụ Lai Châu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018 như sau: 1. Số...
read more
UBND phường Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự

UBND phường Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự

UBND phường Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự UBND phường Tân Thành thông báo tuyển dụng chức danh Không chuyên trách Văn hóa – Thông tin – Thể dục thể thao – Gia đình và...
read more
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học Đồng Nai tuyển dụng bác sĩ thú y

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học Đồng Nai tuyển dụng bác sĩ thú y

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học Đồng Nai tuyển dụng bác sĩ thú y Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học Đồng Nai tuyển dụng bác sĩ thú y như sau: 1. Đối tượng: là công dân...
read more
Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017 Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017, Sở Y tế Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Y...
read more
UBND TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội năm 2017

UBND TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội năm 2017

UBND TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội năm 2017 Ngày 22/5/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 2918/QĐ-UBND phê...
read more
UBND TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc năm 2017.

UBND TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc năm 2017.

UBND TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc năm 2017. Ngày 22/5/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 2919/QĐ-UBND...
read more
Trung tâm dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2017

Trung tâm dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2017

Trung tâm dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2017 Trung tâm dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 tại Trung tâm như...
read more
Bệnh viện Hùng Vương, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự 2017

Bệnh viện Hùng Vương, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự 2017

Bệnh viện Hùng Vương, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự 2017 Bệnh viện Hùng Vương, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự như sau: – Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 18/5/2017 đến khi đủ chỉ...
read more
Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn tuyển dụng cán bộ

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn tuyển dụng cán bộ

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn tuyển dụng cán bộ Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu sử dụng cán bộ phục vụ cho việc tổ chức hoạt động năm 2017 và...
read more
1 2 3 7