UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng công chức phường năm 2018

UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng công chức phường năm 2018

UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng công chức phường năm 2018 Thực hiện Công văn số 1291/SNV-XDCQ ngày 9-5-2018 của Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức phường, UBND...
read more
UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2018

UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2018

UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2018 UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 131 người. 2. Hình thức tuyển...
read more
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tuyển dụng giảng viên đợt 2 năm 2018

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tuyển dụng giảng viên đợt 2 năm 2018

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tuyển dụng giảng viên đợt 2 năm 2018 Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo tuyển dụng: I. Giảng viên các chuyên ngành: – Kiến trúc : 10 Giảng viên – Thiết.....
read more
Cảng vụ hàng không miền Trung tuyển dụng viên chức năm 2018

Cảng vụ hàng không miền Trung tuyển dụng viên chức năm 2018

Cảng vụ hàng không miền Trung tuyển dụng viên chức năm 2018 Cảng vụ hàng không miền Trung (HKMT) thông báo tuyển dụng viên chức các vị trí sau: I. Khối các phòng thuộc Cảng vụ HKMT tại Cảng hàng...
read more
UBND phường Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng tuyển dụng

UBND phường Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng tuyển dụng

UBND phường Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2018 UBND phường Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển...
read more
Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan...
read more
UBND Quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng công chức phường năm 2018

UBND Quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng công chức phường năm 2018

UBND Quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng công chức phường năm 2018 UBND Quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng công chức phường năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, trong đó: – Văn phòng...
read more
Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 Thực hiện Quyết định số 321/QĐ-SNV ngày 11/4/2018 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng thông báo.....
read more
UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non năm 2018

UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non năm 2018

UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non năm 2018 Thực hiện Quyết định số 356/QĐ-SNV ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê...
read more
UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức

UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức

UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non công lập năm 2018 UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non công lập năm 2018...
read more
Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: – 02 vị trí Hỗ trợ doanh nghiệp. – 01...
read more
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng thông báo tuyển dụng

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng thông báo tuyển dụng

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng thông báo tiếp nhận giáo viên trung học phổ thông năm 2018 Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng thông báo tiếp nhận giáo viên trung học phổ thông ngoài thành...
read more
UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non công lập năm 2018 UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non công lập năm 2018 như sau:...
read more
Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2018

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2018

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2018 Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thông báo nội dung tuyển dụng Hợp đồng lao động như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: 54 người, trong...
read more
UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức

UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức

UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức tại các trường mầm non công lập năm 2018 Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thông báo Kế hoạch thi tuyển viên chức tại các trường mầm non công...
read more
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tuyển dụng Giảng viên

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tuyển dụng Giảng viên

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tuyển dụng Giảng viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum là đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng được thành lập tại Quyết định số 893/QĐ-BGD&ĐT...
read more
1 2 3 7