Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ tuyển dụng

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ tuyển dụng

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ tuyển dụng Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ tuyển dụng như sau: Nguồn tin: www.canthostnews.vn Trung tâm Thông tin Khoa học và Công...
read more
Bệnh viện Đa khoa Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Đa khoa Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Đa khoa Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2018 Được sự chấp thuận của Sở Y tế Thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức...
read more
UBND TP.Cần Thơ tuyển dụng nhân sự

UBND TP.Cần Thơ tuyển dụng nhân sự

UBND TP.Cần Thơ tuyển dụng Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ có Thông báo số 35/TB-UBND ngày 09 tháng 4...
read more
Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cần Thơ tuyển dụng viên chức

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cần Thơ tuyển dụng viên chức

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cần Thơ tuyển dụng viên chức Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cần Thơ tuyển dụng viên chức như sau: – Số lượng vị...
read more
Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ tuyển dụng

Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ tuyển dụng

Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ tuyển dụng Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ tuyển dụng giáo viên nghề Công nghệ ô tô như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: Giáo viên khoa Công nghệ ô tô. – Số lượng...
read more
Bệnh viện Ung Bướu TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Ung Bướu TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Ung Bướu TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức Bệnh viện Ung Bướu TP.Cần Thơ tuyển dụng 52 viên chức theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng sau đây: – Bác sĩ: 17 người....
read more
Trung tâm y tế huyện Phong Điền, Cần Thơ tuyển dụng

Trung tâm y tế huyện Phong Điền, Cần Thơ tuyển dụng

Trung tâm y tế huyện Phong Điền, Cần Thơ tuyển dụng Trung tâm y tế huyện Phong Điền, Cần Thơ tuyển dụng như sau: 1. Trình độ chuyên môn cần tuyển:  – Công nghệ thông tin: 01 người. – Y...
read more
Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ tuyển dụng

Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ tuyển dụng

Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ tuyển dụng Căn cứ Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới...
read more
Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2018 Nguồn tin: bvphusanct.com.vn Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 20185 (100%) 1 vote
read more
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ tuyển viên chức 2018

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ tuyển viên chức 2018

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ tuyển viên chức 2018 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 bằng hình thức xét tuyển như sau: * Kế hoạch...
read more
Đại học Cần Thơ tuyển lao động tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm

Đại học Cần Thơ tuyển lao động tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm

Đại học Cần Thơ tuyển lao động tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm thuộc Trường (tiền lương và các chế độ...
read more
Đại học Cần Thơ tuyển lao động tại TT ứng dụng CN Sinh học da thẩm mỹ

Đại học Cần Thơ tuyển lao động tại TT ứng dụng CN Sinh học da thẩm mỹ

Trường Đại học Cần Thơ tuyển lao động tại Trung tâm ứng dụng Công nghệ Sinh học da thẩm mỹ Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Trung tâm ứng dụng Công nghệ Sinh học...
read more
Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.Cần Thơ tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.Cần Thơ tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.Cần Thơ tuyển dụng công chức năm 2018 Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.Cần Thơ tuyển dụng công chức năm 2018, như sau: Nguồn tin: cantho.gov.vn Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.Cần Thơ tuyển dụng c...
read more
UBND Quận Thốt Nốt, Cần Thơ tuyển dụng viên chức Giáo dục

UBND Quận Thốt Nốt, Cần Thơ tuyển dụng viên chức Giáo dục

UBND Quận Thốt Nốt, Cần Thơ tuyển dụng viên chức Giáo dục năm học 2017 – 2018 Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt,...
read more
Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2017

Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2017

Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2017 Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2017, bằng hình thức xét tuyển như sau: * Tổng số kế hoạch...
read more
Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Cần Thơ tuyển dụng giảng viên

Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Cần Thơ tuyển dụng giảng viên

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng giảng viên Nhằm mở rộng quy mô đào tạo, Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ có nhu cầu tuyển dụng giảng viên Tiếng Anh hợp đồng...
read more