UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế năm 2018

UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế năm 2018

UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế năm 2018 Nguồn: snv.binhthuan.gov.vn UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế năm 2018Rate this post
read more
CN Ngân hàng CSXH Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2018

CN Ngân hàng CSXH Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2018

CN Ngân hàng CSXH Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2018 Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bình Thuận cần tuyển 5 lao động công tác tại Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thị. Người đăng ký...
read more
Sở Nội vụ Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Nội vụ Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Nội vụ Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2018 Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước năm 2018;....
read more
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2018 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: Nguồn tin: snv.binhthuan.gov.vn Sở Giáo dục và Đào tạ...
read more
Sở Nội vụ Bình Thuận thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Nội vụ Bình Thuận thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Nội vụ Bình Thuận thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 178 /TB-UBND ngày 16/4/2018, Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các sở, ban,...
read more
Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018

Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018

read more
Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận tuyển dụng

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận tuyển dụng

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận tuyển dụng Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận thông báo tuyển dụng nhân sự với yêu cầu cụ thể như sau: 1. Số lượng: 02 nhân...
read more
Viện kiểm sát nhân dân Bình Thuận tuyển dụng công chức 2017

Viện kiểm sát nhân dân Bình Thuận tuyển dụng công chức 2017

Viện kiểm sát nhân dân Bình Thuận tuyển dụng công chức 2017 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận cần tuyển dụng 14 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát tại Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị,...
read more
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2017

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2017

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2017 Căn cứ Kế hoạch số 54-KH/TU, ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan,...
read more
Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận tuyển dụng năm 2017

Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận tuyển dụng năm 2017

Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận tuyển dụng năm 2017 Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận tuyển dụng năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu, vị tí cần tuyển: – Giáo viên: 10 chỉ tiêu. – Nhân viên bảo trì...
read more
Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017

Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017

Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 Căn cứ Quyết định số 494-QĐ/TU, ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận công chức,....
read more
Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng lao động hợp đồng

Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng lao động hợp đồng

Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng lao động hợp đồng Văn phòng UBND tỉnh tuyển dụng 01 lao động hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ. 1. Đối tượng: Nam, có sức khỏe tốt 2. Điều...
read more
Bưu điện tỉnh Bình Thuận tuyển dụng nhân sự

Bưu điện tỉnh Bình Thuận tuyển dụng nhân sự

Bưu điện tỉnh Bình Thuận tuyển dụng nhân sự Bưu điện tỉnh Bình Thuận có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí công việc như sau: 01 Chuyên viên Kế hoạch – Kinh doanh 01 Chuyên viên...
read more
SNV Bình Thuận bổ sung chuyên ngành tuyển dụng kỳ thi tuyển công chức năm 2017

SNV Bình Thuận bổ sung chuyên ngành tuyển dụng kỳ thi tuyển công chức năm 2017

Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Thuận bổ sung chuyên ngành tuyển dụng kỳ thi tuyển công chức năm 2017 Căn cứ điểm E khoản 1 điều 24 Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 10/2/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành...
read more
Sở nội vụ tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2017

Sở nội vụ tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2017

Sở nội vụ tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 Sở nội vụ tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: Số lượng cần tuyển dụng: 12 chỉ tiêu Thời gian...
read more
Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo- Bình Thuận tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017

Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo- Bình Thuận tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017

read more