UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động

UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động

UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh xét tuyển đặc cách hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng:  Số...
read more
UBND huyện Tiên Du, Bắc Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Tiên Du, Bắc Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Tiên Du, Bắc Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 UBND huyện Tiên Du, Bắc Ninh tuyển dụng công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Trưởng Công an và Chỉ huy Trưởng cấp xã năm 2018...
read more
Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh tuyển dụng

Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh tuyển dụng

Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh tuyển dụng Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh thông báo tuyển dụng giáo viên như sau: Nguồn tin: codienxaydungbacninh.edu.vn Trường Cao đẳng Cơ điệ...
read more
Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh thông báo tuyển dụng giáo viên

Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh thông báo tuyển dụng giáo viên

Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh tuyển dụng giáo viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh thông báo tuyển dụng giáo viên, cụ thể như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: – Kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp...
read more
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng công chức năm 2017

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng công chức năm 2017

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng công chức năm 2017 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, trong đó:...
read more
UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu. 2. Hình...
read more
Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND thông báo tuyển dụng cán bộ, giáo viên

Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND thông báo tuyển dụng cán bộ, giáo viên

Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND tuyển cán bộ, giáo viên thuộc nhiều chuyên ngành có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ. Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND tuyển cán bộ, giáo viên thuộc...
read more
Lịch ôn thi công chức tỉnh Bắc Ninh 2015 (Khai giảng 27-11-2015)

Lịch ôn thi công chức tỉnh Bắc Ninh 2015 (Khai giảng 27-11-2015)

  Lịch ôn thi công chức tỉnh Bắc Ninh 2015 (Khai giảng 27-11-2015) Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công xin thông báo lịch học lớp ôn thi công chức tỉnh Bắc Ninh năm 2015: ** Lịch...
read more