UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2017

UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2017

UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2017 Nhằm mục đích tuyển dụng công chức vào làm việc tại các tổ chức, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn bảo đảm chất lượng, đúng cơ cấu...
read more
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2017

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2017

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2017 Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo nhu cầu, kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ...
read more
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức loại C (ngạch chuyên viên và tương đương) vào làm việc tại NHNN Trung ương và một số NHNN Chi nhanh...
read more
UBND Chợ Mới, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã 2017

UBND Chợ Mới, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã 2017

UBND Chợ Mới, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã 2017 UBND huyện Chợ Mới, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu, trong đó: –...
read more
Quỹ tiết kiệm- tín dụng huyện Bạch Thông, Bắc Kạn tuyển dụng lao động

Quỹ tiết kiệm- tín dụng huyện Bạch Thông, Bắc Kạn tuyển dụng lao động

Quỹ tiết kiệm- tín dụng huyện Bạch Thông, Bắc Kạn tuyển dụng lao động 1. Thông tin về đơn vị tuyển dụng: Quỹ Tiết kiệm- Tín dụng (TKTD) huyện BạchThông được hình thành từ nguồn vốn do Dự án Child...
read more
Kế hoạch Tuyển dụng công chức cấp xã, huyện Chợ Đồn năm 2015

Kế hoạch Tuyển dụng công chức cấp xã, huyện Chợ Đồn năm 2015

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Chợ Đồn xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015 UBND HUYỆN CHỢ ĐỒN HĐTD CÔNG CHỨC CẤP XÃ Số: 1596/KH-HĐTD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
read more