Viện Kiểm sát Nhân dân Bắc Giang tuyển dụng công chức 2017

Viện Kiểm sát Nhân dân Bắc Giang tuyển dụng công chức 2017

Viện Kiểm sát Nhân dân Bắc Giang tuyển dụng công chức 2017 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, trong đó: – 09 công...
read more
UBND tỉnh Bắc Giang tuyển dụng viên chức y tế năm 2017

UBND tỉnh Bắc Giang tuyển dụng viên chức y tế năm 2017

UBND tỉnh Bắc Giang tuyển dụng viên chức y tế năm 2017 UBND tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 bác sĩ, trong đó: +...
read more
UBND TP.Bắc Giang ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã (đợt 2) năm 2017

UBND TP.Bắc Giang ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã (đợt 2) năm 2017

UBND TP.Bắc Giang tuyển dụng công chức cấp xã (đợt 2) 2017 UBND TP.Bắc Giang ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã (đợt 2) năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu, trong đó:...
read more
UBND huyện Lục Nam, Bắc Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Lục Nam, Bắc Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Lục Nam, Bắc Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 UBND huyện Lục Nam, Bắc Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: 1. Số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu, trong...
read more
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức loại C (ngạch chuyên viên và tương đương) vào làm việc tại NHNN Trung ương và một số NHNN Chi nhanh...
read more
Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Bắc Giang tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc

Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Bắc Giang tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc

Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Bắc Giang tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Bắc Giang tuyển chọn chức danh lãnh...
read more
Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bắc Giang tuyển giáo viên mầm non, tiểu học năm 2017

Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bắc Giang tuyển giáo viên mầm non, tiểu học năm 2017

Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bắc Giang tuyển giáo viên mầm non, tiểu học năm 2017 Trường mầm non, tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (Bắc Giang) cần tuyển 10 giáo viên dạy tiểu học...
read more
Sở Nội Vụ Bắc Giang thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2017

Sở Nội Vụ Bắc Giang thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2017

Sở Nội Vụ Bắc Giang thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2017 Ngày 23/6/2017, Hội đồng tuyển dụng giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2017 ban hành kế hoạch xét tuyển dụng giáo viên năm 2017, theo đó một...
read more
Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bắc Giang tuyển dụng giáo viên năm 2017

Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bắc Giang tuyển dụng giáo viên năm 2017

Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bắc Giang tuyển dụng giáo viên năm 2017 Trường mầm non, tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (Bắc Giang) cần tuyển 10 giáo viên dạy tiểu học, 10 giáo viên ...
read more
Sở Y tế Bắc Giang tuyển chọn nhân sự các đơn vị sự nghiệp năm 2017

Sở Y tế Bắc Giang tuyển chọn nhân sự các đơn vị sự nghiệp năm 2017

Sở Y tế Bắc Giang tuyển chọn nhân sự các đơn vị sự nghiệp năm 2017 Sở Y tế Bắc Giang tuyển dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2017, cụ thể...
read more
Bưu điện tỉnh Bắc Giang tuyển dụng lao động

Bưu điện tỉnh Bắc Giang tuyển dụng lao động

Bưu điện tỉnh Bắc Giang tuyển dụng lao động Bưu điện tỉnh Bắc Giang đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí công việc như sau: 1. Chuyên viên phòng kinh doanh: Số lượng tuyển dụng:...
read more
UBND thành phố Bắc Giang: Kế hoạch thi tuyển công chức xã – 2017

UBND thành phố Bắc Giang: Kế hoạch thi tuyển công chức xã – 2017

UBND thành phố Bắc Giang: Thông báo kế hoạch thi tuyển công chức xã – 2017 Ngày 15/2/2017, Hội đồng thi tuyển công chức xã – 2017 ban hành kế hoạch thi tuyển công chức xã – 2017, nội dung...
read more
Sở nội vụ T. Bắc Giang thông báo thời gian tuyển dụng công chức cấp xã 2015 huyện Hiệp Hòa

Sở nội vụ T. Bắc Giang thông báo thời gian tuyển dụng công chức cấp xã 2015 huyện Hiệp Hòa

Sở nội vụ tỉnh Bắc Giang thông báo thời gian tuyển dụng công chức cấp xã 2015 huyện Hiệp Hòa Bài viết được đăng tại Website http://www.tuyencongchuc.com.vn Sở nội vụ T. Bắc Giang thông báo thời gian tuyển d...
read more