UBND TP.Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức

UBND TP.Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức

UBND TP.Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao năm 2018 UBND thành phố Vũng Tàu thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao...
read more
Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức

Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức

Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức Ngày 06/4/2018, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 90/QĐ-SNV về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức cơ sở tư...
read more
Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức

Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức

Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm học 2017 – 2018 như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụn...
read more
UBND huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng giáo viên

UBND huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng giáo viên

UBND huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng giáo viên UBND huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng giáo viên năm 2017-2018 (đợt 2) như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu,...
read more
UBND TP. Vũng Tàu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND TP. Vũng Tàu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND TP. Vũng Tàu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 UBND thành phố Vũng Tàu thông báo thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, với các nội dung sau: 1....
read more
UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển viên chức 2018

UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển viên chức 2018

UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển viên chức 2018 Ngày 28 tháng 12 năm 2017, UBND huyện Côn Đảo ban hành thông báo số 412/TB-UBND về việc Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm...
read more
Sở Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu xét tuyển viên chức năm 2017

Sở Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu xét tuyển viên chức năm 2017

Sở Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu xét tuyển viên chức năm 2017 Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2017, như sau: Nguồn tin: soyte.baria-vungtau.gov.vn Sở Y tế...
read more
Sở GDĐT Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển giáo viên, nhân viên

Sở GDĐT Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển giáo viên, nhân viên

Sở GDĐT Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển giáo viên, nhân viên  Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;...
read more
UBND Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển giáo viên năm học 2017 – 2018

UBND Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển giáo viên năm học 2017 – 2018

UBND Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển giáo viên năm học 2017 – 2018 UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển...
read more
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tuyển dụng công chức

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tuyển dụng công chức

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tuyển dụng công chức Căn cứ Kế hoạch số 263/KH-VKS-P15 ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc tuyển...
read more
TT Nước sạch, Vệ sinh môi trường nông thôn Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức

TT Nước sạch, Vệ sinh môi trường nông thôn Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức

TT Nước sạch, Vệ sinh môi trường nông thôn Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức như sau:...
read more
Đài phát thanh, truyền hình Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức 2017

Đài phát thanh, truyền hình Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức 2017

Đài phát thanh, truyền hình Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức 2017 Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09...
read more
Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức

Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức

Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức như sau:...
read more
Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2017 Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển...
read more
Trung tâm CNTT truyền thông Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức 2017

Trung tâm CNTT truyền thông Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức 2017

Trung tâm CNTT truyền thông Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức 2017 Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: 1. Chỉ...
read more
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng giảng viên

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng giảng viên

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng giảng viên như sau:   Nguồn tin: www.bctech.edu.vn Trườn...
read more